Záhrady inšpirované prírodou

pri návrhu a realizácii záhrad využívame prírodné princípy, ktoré fungujú ruka v ruke s modernou architektúrou, s ktorou tvoria harmonický, funkčný celok.

princípy trvalo udržateľného rozvoja sa dajú realizovať v moderných, dizajnovo čistých zahradách, prírodných záhradách, rodových statkoch, čo nám umožňuje si v záhrade skutočne oddýchnuť, bez nekonečného boja s „burinami“ a inej nepotrebnej práce. Veľmi významnou funkciou takto založených sadovníckych úprav je vlastná úroda čerstvého, sezónneho ovocia a zeleniny.

samozrejmosťou je ponuka údržby a rekonštrukcie starých / pôvodných, alebo nevhodne založených záhrad.

správne navrhnutá záhrada v súlade s okolitou prírodou, nám zaručí takmer trvalú udržateľnosť – zníži náklady na údržbu, starostlivosť, prospieva krajine, ušetrí nám čas. To je hlavný dôvod prečo sa spojiť so záhradným architektom, ktorý Vám v rámci konzultácie poradí, pomôže získať nový pohľad na vec.

Tvoríme a venujeme sa :

 • prírodným záhradám ( princípy permakultúry )
 • okrasno – úžitkovým záhradám
 • verejným priestorom
 • dažďovým záhradám
 • produkčným záhradám
 • vegetačným ( zeleným ) strechám
 • vegetačným koreňovým čistiarňam odpadových vôd
 • dýchajúcim chodníkom – štrkové trávniky
 • včelým lúkam, lúčnym porastom
 • trvalkovým záhonom
 • zvýšeným záhonom – nemecká kopa, bylinkové špirály
 • slnečným pascám a vetrolamom, remízkam, sprievodnej zeleni
 • ílovým kúpacím jazerám bez komerčnej hydroizolácie
 • kúpacím jazerám s hydroizoláciou EPDM
 • vrbovým živým a suchým stavbám, melioračným stavbám – hate, spevňovanie brehov vodných tokov, zakladaniu a údržbe vŕbnic, sadbovému materiálu
 • zemným a výkopovým prácam, modelácii terénu
 • pestovaniu a predaju živých vianočných stromčekov – borovica, jedľa , smrek