Willowe Stavby

návrh a realizácia

 • kompletnej rekonštrukcie pôvodných hlinených stavieb
 • výstavby nových prírodných stavieb – slamenné a hlinenné domy
 • hlinenej a vápennej omietky | strojová, ručná |
 • dodávky a miešania pôdnych a strešných substrátov – aj z lokálnych zdrojov
 • výkopové, zemné, búracie práce, čistenie záhrad, modelácia terénu
 • prírodných kúpacích jazier, rybníkov, vodných prvkov
 • ílových hydroizolácii vodných prvkov – aj z lokálnych zdrojov
 • vegetačných koreňových čistiarní odpadových vôd | vkčov |
 • závlahových systémov, mokradných a kráterových záhrad
 • vegetačných zelených striech – extenzívne a intenzívne
 • živých a suchých vŕbových stavieb, výsadby a údržby vŕbnic
 • protieróznych suchých a živých vŕbových  hatí, spevňovania brehov s vŕbou
 • spevňovanie svahov hydroosevom

pred každou realizáciou / návrhom  preferujeme obhliadku stavby / danej riešenej plochy. Bližšie sa  zoznámime s Vašimi predstavami a súčasným stavom stavby / záhrady. Obhliadka slúži zároveň aj ako podklad pri návrhu realizácie a tvorbe predbežnej alebo záväznej cennovej ponuky, kalkulácie realizovaných prác a materiálu.

 

 

Hlinené omietky

hlinené omietky všetkých typov (špric fr. 0-4mm, jadro fr. 0-4mm, finál fr. 0-2mm) miešame na mieru Vašej stavby z našich, alebo z Vašich hlinených zdrojov (min. 1 rok odstáta, premrznutá ílovitá hlina). Po obhliadke Vám navrhneme optimálny variant riešenia Vašej realizácii vrátane dodávky materiálov. Ak disponujete vlastnými lokálnymi zdrojmi hliny, vieme Vám ju otestovať, v prípade, že je hlina vyhovujúca, tak následne aj spracovať a premeniť na Vaše domáce hlinené omietky.
Hlinené a vápenné omietky realizujeme ručne, alebo strojovo-omietačkou, pracujeme aj s vrecovanými hlinenými omietkami od iných výrobcov.

 

 

cp Vám vypracujeme po obhliadke Vašej stavby
tešíme sa na spoluprácu

ílové hydroizolácie vodných prvkov

ílová hydroizolácia vodných prvkov, pivníc, striech predstavuje najprirodzenejší hydroizolačný materiál v prírodných úpravách, ako tesniaci materiál má vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam veľa výhod:

 • neodpudzuje vodu, absorbuje ju a keď je nasiaknutý stáva sa vodotesný
 • zostáva chladný, neprehrieva vodu, absorbuje z vody prebytočné živiny, v prípade potreby ich odovzdá rastlinám, má pozitívny vplyv na kvalitu vody
 • lokálny zdroj, je 100% recyklovateľný, hygienický, zdraviu prospešný
 • plnohodnotne a s pridanou hodnotou nahrádza komerčne známe hydroizolácie

stavebné ílové prvky – schopnosť samoregenerácie „self-healing“

 • ílové pláty sú rezané v obdĺžnikovom tvare, namiešaná zmes ílov, zemná vlhkosť podobná ílu z výkopu, veľká hmotnosť ílového plátu, pracná realizácia (manip. s ťažkým mat.,hutnenie) 
 • bentonitové a ílové múčky
 • ílové tesniace pásy, alebo bentonitové rohože – CEMtobent DS – dve vrstvy geotextílie, medzi ktoré  je aplikovaný bentonit v suchom, alebo vlhkom stave sendvičová skladba,4000g/m², jednoduchá inštalácia 
 • miešaný íl z výkopu – ílovitá hlina rozmiešaná vo vode ( podľa potreby je možné primiešať piesok,štrk… ), sa pred aplikáciou nechá nabobtnať – napučať, konzistencia takto spracovaného ílu sa určí v závislosti od súdržnosti dna výkopu, aplikácia môže byť zrealizovaná bágrom, alebo ručne, nanáša sa v 2 – 4 vrstvách v hr. cca 0,45m, podľa typu realizácie
 • najvhodnejšie použitie do sklonu dna 1 : 2 ( 1m hĺbky na 2m dĺžky, cca 25°)
 • min. vodná plocha jazierka 35-40m²
 • využitie lokálnych zdrojov, svojpomocnej výstavby
 • výstavba je možná aj s pomocou vodnej hydiny, alebo ošípaných
 • pri našich projektoch sa zameriavame na vyššie uvedené typy realizácie ílovej hydroizolácie
 • návrh, realizácia, konzultácie, poradenstvo

 

tešíme sa na spoluprácu

, na stránke priebežne pracujeme, ďakujeme za návštevu 🙂

slamák kruhový

rodinný dom JURTA, Dolné Zelenice, okr. Hlovec

projekt : ing.arch. S.Vanek, Slamák.sk, s.r.o.

realizácia : inštalácia slamených balíkov do stĺpikovej drevenej konštrukcie (slamený balík medzi drevené stojky), úprava rozmeru balíkov, miešanie hl.omietky ( hl. špric, jadro ) priamo na stavbe z lokál. zdrojov piesku, fr. 0-4mm, strojová aplíkácia hl. omietok v hrúbke cca 4,5cm – interiér / ext.

 

slamák

Hlinený dom 2 – rekonštrukcia

Hospodárska budova

hospodárska budova je vytvorená z použitých, recyklovaných materiálov – low cost, tohto času je využívaná ako skladovací priestor pri dostavbe rodinného domu, neskôr bude využívaná ako hospodárska budova. Steny sú izolované slamou natlačenou do jednoduchej drevenej  konštrukcii, omietnutej z interiéru a exteriéru hlinenou omietkou v hr. cca 3cm. Lôžko podlahy je vyplnené stavebnou suťou, ktorá bola zhutnená vibračnou doskou. Podlaha je hlinená.