vnuknuté prírodou

navrhneme a zrealizujeme Vašu prírodnú záhradu, alebo stavbu, park, krajinný celok, jazero s ílovou hydroizoláciou…

pri tvorbe rešpektujeme prírodné princípy, hľadáme funkčné a estetické riešenie pre Vašu záhradu a stavbu.

zastávame názor, že len ekologické riešenia sú v skutočnosti ekonomické. Pri realizácii používame tradičné dostupné obnoviteľné materiály (kameň, drevo, hlina, slama, pôda, kov, sklo…), ktorými prepájame overené a zdraviu prospešné s nadčasovým trvalo udržateľným dizajnom.

V sadovníckych úpravách záhrad, parkov, krajinných celkov používame prevažne domáce – autochtónne druhy rastlín a drevín, krajové odrody ovocných drevín, čím udržujeme vitalitu porastov a šírenie genofondu našich pôvodných rastlín do záhrad a krajiny.

Vaša záhrada, stavba je pre nás originálne dielo, koncept návrhu a realizácie tvoríme v súlade s Vašimi potrebami, vychádza z podmienok okolitého prostredia riešeného územia, tak aby sme spolu s Vami vytvorili harmonické a zdravé miesto pre život.

tešíme sa na spoluprácu

 

Stavby inšpirované prírodou

tvorba zdravého exteriéru sa nám voľne prelína s tvorbou zdravého interiéru, preto preferujeme používanie tradičných prírodných materiálov, ktoré sú  hygienické, nezávadné, estetické, obnoviteľné, tradičné, certifikované stáročným používaním

ponúkame Vám :

 • návrh a realizáciu novostavby, alebo obnovy pôvodnej stavby z prírodných materiálov – hlina, kameň, drevo, slama ….
 • participáciu pri tvorbe Vašich projektov
 • hlinenú omietku (jadrová, jadrová so slamenou rezankou, jemná, vlastné zdroje čistej hlliny a domáca výroba omietok u Vás na stavbe, hlinené omietky miešame v závislosti od omietaného podkladu podľa dohody s investorom, certifikované prírodou)
 • samotnú hlinu na miešanie hlinených omietok, posúdenie vhodnosti Vašej lokálnej výkopovej hliny  pre namiešanie omietky
 • hasenie a prípravu vápna na omietky
 • realizáciu (strojové – putzmaister sp11 a ručné spracovanie) hlinených a vápenných omietok, hlinených podláh (novostavby, pôvodné hlinené stavby)
 • hlinené omietky, ktoré sú vhodné pre tehlové stavby, slamené stavby, drevodomy, sadrokartón, osb, ytong, siporex …
 • inštaláciu rákosového, rabicového pletiva, sklovlák. a jutovej sieťoviny do hlinených a vápenných omietok – podľa potreby
 • miešanie a dodávku konského, kravského hnoja, fermentač. roztokov, slamy, slamených balíkov, slamených a drevených vlákien do omietok
 • rekonštrukciu pôvodných hlinených a kamenných domov, poškodených pôvodných hlinených omietok a podláh
 • realizáciu slamených a hlinených novostavieb, drevostavieb, pergol, drevenej podlahy, zateplenia stavby slamou, konopnou izoláciou
 • murárske, tesárske, maliarske a  búracie, zemné, výkopové práce
 • návrh a realizáciu hlinených – ílových jazier,  jazierok s použitím ílovej hydroizolácie, prírodných kúpacích  jazier, vegetač.koreň. čistiarní odpadových vôd – vkčov, prírodných, vidieckych záhrad…
 • návrh a realizáciu vegetačnej ( zelenej ) strechy (extenzívna, intenzívna), miešanie strešných substrátov z lokálnych materiálov, dodanie rastlinného mat.: sukulenty, xerofyty, oreofyty, trávy, lúčne zmesy…
 • návrh a realizáciu živých a suchých stavieb z vŕby, melioračných živých stavieb z vŕby, dodávka živého sadbového materiálu, výsadby vŕbnic…

vnuknuté prírodou – idea a realizácia

 

 

Záhrady inšpirované prírodou

pri návrhu a realizácii záhrad využívame prírodné princípy, ktoré fungujú ruka v ruke s modernou architektúrou, s ktorou tvoria harmonický, funkčný celok.

princípy trvalo udržateľného rozvoja sa dajú realizovať v moderných, dizajnovo čistých zahradách, prírodných záhradách, rodových statkoch, čo nám umožňuje si v záhrade skutočne oddýchnuť, bez nekonečného boja s „burinami“ a inej nepotrebnej práce. Veľmi významnou funkciou takto založených sadovníckych úprav je vlastná úroda čerstvého, sezónneho ovocia a zeleniny.

samozrejmosťou je ponuka údržby a rekonštrukcie starých / pôvodných, alebo nevhodne založených záhrad.

správne navrhnutá záhrada v súlade s okolitou prírodou, nám zaručí takmer trvalú udržateľnosť – zníži náklady na údržbu, starostlivosť, prospieva krajine, ušetrí nám čas. To je hlavný dôvod prečo sa spojiť so záhradným architektom, ktorý Vám v rámci konzultácie poradí, pomôže získať nový pohľad na vec.

Tvoríme a venujeme sa :

 • prírodným záhradám ( princípy permakultúry )
 • okrasno – úžitkovým záhradám
 • verejným priestorom
 • dažďovým záhradám
 • produkčným záhradám
 • vegetačným ( zeleným ) strechám
 • vegetačným koreňovým čistiarňam odpadových vôd
 • dýchajúcim chodníkom – štrkové trávniky
 • včelým lúkam, lúčnym porastom
 • trvalkovým záhonom
 • zvýšeným záhonom – nemecká kopa, bylinkové špirály
 • slnečným pascám a vetrolamom, remízkam, sprievodnej zeleni
 • ílovým kúpacím jazerám bez komerčnej hydroizolácie
 • kúpacím jazerám s hydroizoláciou EPDM
 • vrbovým živým a suchým stavbám, melioračným stavbám – hate, spevňovanie brehov vodných tokov, zakladaniu a údržbe vŕbnic, sadbovému materiálu
 • zemným a výkopovým prácam, modelácii terénu
 • pestovaniu a predaju živých vianočných stromčekov – borovica, jedľa , smrek

 

 

Ateliér Verbena

projektová činnosť v záhradnej a krajinnej architektúre – Ateliér Verbena

projektovo inžinierska činnosť v oblasti sadovníckych úprav

štúdia a vykonávací projekt môže byť vyhotovený / spracovaný komplexne, alebo rozdelený na etapy, podľa priania investora 

konzultácia u Vás a obhliadka Vášho riešeného pozemku je predpokladom k vytvoreniu si čo najpresnejšieho obrazu o riešenom území, je relevantným podkladom pri tvorbe funkčno – priestorovej štúdie. Konzultačná hodina slúži k oboznámeniu sa s Vašimi požiadavkami a predstavami o užívaní daného priestoru, v prípade potreby aj k zameraniu pozemku, inventarizácii súčastného stavu.

štúdia vždy predchádza vykonávaciemu projektu. Táto etapa tvorby projektu je najdôležitejšia, čo sa týka funkčnosti navrhovaného diela. V niektorých výnimočných prípadoch postačuje na realizáciu Vašich predstáv. Štúdia je cenovo dostupné vyriešenie funkčo-priestorových vzťahov – praktické, funkčné, samozrejme estetické prepojenie všetkých súčasných a navrhovaných prvkov stavebnej a záhradnej architektúry na Vašom pozemku. Zahŕňa vymedzenie plôch zelene ( trávnik, lúka, trvalkové záhony, kostrové a doplnkové dreviny, živé ploty, biotopy …)  a dispozičný návrh umiestnenia prvkov drobnej  a stavebnej architektúry (chodníky, altánky, prístrešky, ohniská, lavice, vyvýšené, produkčné, trvalkové záhony, jazero, stavby… ). Pri ďalšej konzultácii sa predkladajú klientovi dva návrhy a po úpravách sa odovzdá jedno komplexné riešenie spravidla pri tretej konzultácii. Časovo trvá tento proces plánovania cca  3 – x dní ( v závislosti od náročnosti riešenia, reliéfu, rozlohy pozemku, vyhotovenia a dostupnosti podkladových mat. … ). Cena za projektovú činnosť – štúdia je 15€/hod., výsledná cena sa odvíja od náročnosti očakávaného riešenia Vášho pozemku. 

vykonávací projekt zahŕňa detailné rozpracovanie štúdie (podľa Vašej potreby) a návrhu riešenia pozemku. Obsahuje vytyčovací plán navrhovaných stavieb a zelene, osadzovací plán ( návrh konkrétnych druhov rastlín a drevín ), výkaz výmer a materiálov, výstup – farebná a proporčná kompozícia v 2D alebo 3D priestore podľa Vašich potrieb. Súčasťou projektu je technická správa, v prípade Vášho záujmu vypracujeme CP realizácie (cena práce, rozpis pracovných úkonov, réžie a materiálu. Cena za projektovú činnosť je 25€/hod., výsledná cena sa odvíja od náročnosti očakávaného riešenia Vášho pozemku.

realizácia

 

 

Kontakt

poradenstvo a konzultácie : celé Slovensko
stavby realizujeme : západné a stredné Slovensko

sídlime : Červený Hrádok 277, okr. Zlaté Moravce
gps :